Södertälje har ett centralt läge på pendelavstånd från Stockholm och Mälardalen. Staden erbjuder, förutom kultur, även god natur- och havsmiljö.

Södertälje står för ungefär 10 procent av Sveriges hela industriproduktion, genom AstraZenecas och Scanias närvaro, och är den kommun som har mest industriverksamhet i Stockholms län.

Acturum utvecklar fastigheter för forskning, utveckling och innovationer inom livsbetingelserna. De nuvarande större hyresgästerna är forskare och forskningsföretag, entreprenörer, KTH och Scania. Det finns en stor potential i Södertälje och dess satsning på produktion och grundläggande livsbetingelser.

Acturums lokaler har laboratorier och forskningsutrustning i högsta klass.