Vår vision

Genom att ta tillvara och utveckla en högklassig miljö för forskning, innovation och företagande skapar vi en konkurrenskraftig, uthållig och dynamisk utvecklingspark för livsvetenskaperna.

Om företaget

Acturum bildades 2013 i syfte att förvalta arvet från AstraZeneca.
Inom Acturumkoncernen finns Acturum Real Estate, inklusive Acturum Biovation, Acturum Tox och Acturum Chemicals.
Acturum Development AB är moderföretaget i en grupp som utvecklar och förvaltar fastigheter och labratorier samt forskningsprojekt inom life science.
Företaget är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag och fastighets- och byggbolaget PEAB.