Acturum avyttrar sina fastigheter med tillträde senast den 30 juni 2019

Acturum avyttrar fastigheter

Acturum bildades med FAM – Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag – och PEAB   som lika stora ägare 2013. Bolaget förvärvade en portfölj av fastigheter med laboratorier, medicinsk utrustning och kontor i Södertälje av AstraZeneca  som då beslutat att lägga ned sin forskningsverksamhet på området.

Acturum har sedan dess utvecklat ett antal fastigheter bla för KTH , Södertälje Science Park och Scania, ett kluster av forskningsbolag samt ett bostadsområde. Verksamheten går nu in i en ny fas med i huvudsak förvaltning och Acturum har tecknat avtal med Fastator och Offentliga Hus om försäljning av samtliga kvarvarande fastigheter.

Frånträdet beräknas ske senast den 30 juni 2019.

Styrelsen för Acturum

Stephan Tolstoy  070 584 43 29

Göran Linder       073 333 94 22

—————————————-

Invigning av Södertälje Science Park och nya KTH Södertälje

Den 30:e januari 2018 invigdes Södertälje Science Park och nya KTH Södertälje av bland andra högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson. 

LT: Ministern öppnar Science park och KTH – Kändistätt när pampiga invigningen nu blir av

SVT Nyheter: Södertälje Science Park och nya KTH Södertälje invigdes

Tvärdisciplinära samarbeten underlättas med nytänkande arkitektur

White arkitekter anordnar den 31/1 ett seminarium om tankarna bakom Södertälje Science Parks och KTH:s nya lokaler.

Läs mer och anmäl dig här.