Acturum Development AB förvärvade 2013 fastigheter för forskning och utbildning av AstraZeneca. En del av dessa lokaler, tillsammans med nybyggnationer, blev Södertälje Science Park och ett nytt campus för KTH, med plats för 1200 studenter.

Södertälje Science Park, som är ett samarbete mellan Acturum, Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca och KTH, är en samlingspunkt för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion. Tanken är att samhälle, näringsliv och akademi tillsammans ska driva utvecklings- och forskningsprojekt.

Södertälje Science Park består av tegelhus från 50-talet och nya byggnader i naturliga material, som trä, stål och betong. Där finns varierande arbetsplatser, gemensamma mötesplatser, restaurang och café.