Scania är verksamma i ett hundratal länder och har en lång bakgrund i Södertälje. De är även stadens största privata arbetsgivare. I dag hyr Scania kontor av Acturum i Norra stadskärnan, tidigare Snäckviken.

– Vi hyrde först lokaler av AstraZeneca och från 2013 av Acturum, berättar Anders Johansson, fastighetschef på Scania.

I och med omvandlingen till Norra stadskärnan har området utvecklats till en stimulerande och dynamisk miljö.

– Jag tycker att Södertälje har en tydlig och klar bild av hur man vill att staden ska växa, säger Anders Johansson. Det är många initiativ på olika ställen.

I Norra stadskärnan finns, förutom Scania, bland annat ett nytt KTH-campus, AstraZeneca och Södertälje Science Park; en samverkansmiljö bildad av Acturum, Scania, Södertälje kommun, KTH och AstraZeneca, med syftet att samla forsknings- och utvecklingsverksamheter.

– Scania har ett stort intresse av att det bedrivs forskning och utveckling inom de teknikområden där vi verkar, inte minst för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det är jätteviktigt att kommunen är intresserad av att området utvecklas och att företag inser värdet av att ha en sådan viktig institution som KTH på plats.

Anders Johansson poängterar att de ofta har långsiktiga relationer med sina leverantörer.
– Vi har ett behov av att känna att det är bra och tryggt i bägge ändar. Det känns bra att vi inte bara hyr lokaler, utan att vi har fortsatt att utveckla samarbetet.