Genom att ta tillvara och utveckla en högklassig miljö för forskning, innovation och företagande skapar vi en konkurrenskraftig, uthållig och dynamisk utvecklingspark för livsvetenskaperna

Vi som hyr

© Acturum 2018 Forskargatan 20 J Södertälje + 46 8 546 61 700