Acturum avyttrar sina fastigheter med tillträde senast den 30 juni 2019.

  • Acturum avyttrar fastigheterActurum bildades med FAM – Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag - och PEAB   som lika stora ägare 2013. Bolaget förvärvade en portfölj av fastigheter med laboratorier, medicinsk utrustning och kontor i Södertälje av AstraZeneca  som då beslutat att lägga ned sin forskningsverksamhet på området. Acturum har sedan dess utvecklat ett antal fastigheter bla för KTH , Södertälje Science Park och Scania, ett kluster av forskningsbolag samt ett bostadsområde. Verksamheten går nu in i en ny fas med i huvudsak förvaltning och Acturum har tecknat avtal med Fastator och Offentliga Hus om försäljning av samtliga kvarvarande fastigheter. Frånträdet beräknas ske senast den 30 juni 2019.     Styrelsen för Acturum
    •   Stephan Tolstoy  070 584 43 29,  
    •  Göran Linder    073 333 94 22

Vi som hyr

© Acturum 2018 Forskargatan 20 J Södertälje + 46 8 546 61 700 info@acturum.se